28ኛውን የኦ.ህ.ዴ.ድ የምስረታ በዓል አስመልክቶ ከኦ.ህ.ዴ.ድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽ/ቤት የተሰጠ ድርጅታዊ መግለጫ

Wednesday, 28 March 2018 13:09

በድርጅታችን መስመርና በህዝባችን የነቃ ተሳትፎ የማንፈታው ችግር፣ የማናስመዘግበው ድል አይኖርም! ከሁሉ በማስቀደም ለሰፊው የኦሮሞ ህዝብ፣ ለክልላችን ወጣቶችና ሴቶች፣ ለኦሮሞ ምሁራን፣ ለድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች፣ ለመላው የሀገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች፣ ለእህትና አጋር ድርጅቶች እንኳን ለኦህዴድ 28ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አደረሳችሁ፤ አደረሰን፡፡


ኦ.ህ.ዴ.ድ. በሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ትግል ተፀንሶ ለሰፊው ህዝብ መብትና ጥቅም ከህዝቡ አብራክ የተወለደ ህዝባዊ ድርጅት ነው፡፡ ኦ.ህ.ዴ.ድ ባለፉት ዓመታት የህዝባዊነት እሴቶቹን ይበልጥ በማጎልበትና የድርጅቱን የጠራ አብዮታዊ መስመር አንግቦ በርከታ ክልላዊና አገራዊ ተልዕኮዎችን በብቃት ያሳካ፤ በየጊዜው የሚያጋጥሙትን ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶችን ተቋቁሞ ያለፈ እና የመድረኩን ተልዕኮዎች ሁሉ በጽናት የተወጣ የቁርጥ ቀን ድርጅት ነዉ፡፡


ኦ.ህ.ዴ.ድ በትጥቅ ትግል ወቅት እንደነበረው ጊዜ ሁሉ አሁንም በሰላማዊ እና ዴሞክራሲያዊ የትግል ምዕራፍም ድህነትን ለማስወገድ እየተደረገ ባለው እልህ አስጨራሽ ፈተና የክልሉን ህዝብ ከዳር እስከዳር በማነቃነቅ ለክልሉና ለአገራችን ህዳሴ ጉዞ ስኬት በየትግል ምዕራፎቹ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት በመሰለፍ ታሪክ የማይረሳው አኩሪ ተግባር እያከናወነ ያለ ህዝባዊ ድርጅት ነው፡፡


ዛሬም እንደ ትናንቱ በየዘርፉ የተገኙ መልከም ተሞክሮዎችን በማስፋት፣ ካጋጠሙ ፈተናዎች ትምህርት በመውሰድ ለህዝቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚነትና ዘላቂ ልማት መረጋገጥ ቁርጠኝነቱንና ዝግጁነቱን በተግባር በማስመስከር ላይ ይገኛል፡፡ የዘንድሮው 28ኛ ዓመት የድርጅቱ የምስረታ በዓልም ለመስመሩ ቀጣይነትና የአገራችን ህዝቦች ብልፅግና ዳግም ቃሉን የሚያድስበት በዓል እንደሚሆን ኦ.ህ.ዴ.ድ በጽኑ ያምናል፡፡


ኦ.ህ.ዴ.ድ እንደ ድርጅት የታገለለትን ህዝብ የማዳመጥ፣ በአግባቡ የማሳተፍና ከህዝቡ የሚነሱለትን አሉታዊና አዎንታዊ አስተያየቶችን ተቀብሎ በየጊዜው ራሱን በማረምና ወደ ውስጥ በማየት መድረኩ የሚጠይቀውን ቁመና የመላበስ ድርጅታዊ ባህል እያዳበረ የመጣ ድርጅት ነው፡፡


ባለፉት 27 ዓመታት በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች በክልሉ የተመዘገቡ ድሎች የድርጅቱን መስመር ጥራትና በሳል ህዝባዊ አመራርነቱን ያረጋገጡ ሂደቶች ቢሆኑም አያሌ ፈተናዎችም ማጋጠማቸው አልቀረም፡፡ ያጋጠሙት ፈተናዎች ግን ከጉዞው የሚገቱት ሳይሆኑ ድርጅቱ እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትኖ ለህዝቦች እኩልነት፣ ሰላምና ፍትሃዊ ልማት መረጋገጥ ወሳኝ የትግል ምዕራፍ ላይ እንዲደርስ ያስቻሉና ብሩህ ተስፋን ያሰነቁ ሂደቶች ናቸው ብሎ ያምናል፡፡


አሁን የምንገኝበት የትግል ምዕራፍም በብዙ መልኩ ፈታኝ ቢሆንም በአግባቡ ከተጠቀምንበት ለክልላችንና አዲሲቷ ኢትዮጵያ ግንባታ ብሩህ ተስፋ የሚፈነጥቅበት በአግባቡ ካልተያዘ ደግሞ ለመበታተን አደጋ ሊዳርገን የሚችል ወቅትም ጭምር ነው፡፡ የሂደቱ ፈታኝ ሁኔታዎችና መልካም እድሎች በሁለት የሀይል አሰላለፎች መካከል የሚደረግ ፍልሚያ ሲሆን በአንድ በኩል የኪራይ ሰብሳቢዉ ሀይል ህልውናውን ለማስቀጠል የሚፍጨረጨርበት በሌላ በኩል የድርጅቱን አብዮታዊ መስመር በጽናት በመያዝ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሣሰብ በማራመድ ለህዝበች ፍትሃዊና እኩል ተጠቃሚነት በሚተጋው ልማታዊ ኃይል መካከል የሚደረግ የሞት የሽረት ፍልሚያ ነው፡፡


ኦ.ህ.ዴ.ድ ለልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ልዕልና እንደ ቀደምት ህዝባዊነቱ ሁሉ ዛሬም “አለቃዬ ህዝቤ ነው” በማለት ለክልላችንና አዲሲቷ ኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ስኬትና ለህዝቦች አንድነትና አብሮነት የሚያደርገውን እልህ አስጨራሽ ትግል ከመቼውም ጊዜ በላይ አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ ኦ.ህ.ዴ.ድ ፌዴራላዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን፣ ህዝቡ በመሪ ድርጅቱ ላይ እምነት እንዲያጣና ቅሬታ እንዲያሳድር መነሻ የሆኑ የመልከም አስተደደር ችግሮችን፣ ስልጣንን ለግል ምቾት የማዋልንና ከመስመሩ ያፈነገጡ ፀረ-ህዝብ ድርጊቶችን፣ ህዝቡን ባሰተፈ መልኩ አምርሮ በመታገል የሀገራችንን ህልውና መታደግን ቅድሚያ ሰጥቶ የሚያከናውናቸው ወሳኝ ተግባራት ይሆናሉ፡፡


ለህዝቦች አንድነት፣ አብሮነትና እኩልነት በሚደረገው ትግል ሂደት የሚከሰቱ ፈታኝ ሁኔታዎች ፈጽሞውንም አያንበረክኩትም፡፡ የህዝባችን ሰለም ተረጋግጦ፤ እርስ በእርስ የመፈቃቀድና አብሮ ተሳስቦ ይኖር የነበረዉ የብሄር፣ ብሄረሰቦች አንድነትና እኩልነት ከመቼዉም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በድርጅታችን መስመርና በህዝባችን የነቃ ተሳትፎ የማንፈታዉ ችግር፣ የማናስመዘግበዉ ድል እንደማይኖር ኦ.ህ.ዴ.ድ በጽናት የምናል፡፡


ኦ.ህ.ዴ.ድ የኦሮሞ ህዝብ ለዘመናት ሲያነሣቸዉ የነበሩ የፖለቲካ፣ ህትሃዊ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና ማህበራዊ ተግዳሮቶች ከስር መሰረታቸው በቂ ምላሽ እንዲሰጣቸው ብቁና ቀልጣፋ አመራር ለመስጠት በጥልቅ ተሃድሷችን በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አመራሩን ከላይ እስከ ታች በአዲስ መልክ በማዋቀር በየጊዜው ከህዝቡ ጋር በመመካከር የስኬት ጎዳና ላይ ለመጓዝ በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት የተከናወኑት ተግባራት እና የተመዘገቡ ውጤቶች ድርጅቱ ለላቀ ቁርጠኝነት መዘጋጀቱን ዋነኛ ማሳያዎች ናቸዉ፡፡


አሁንም የህልውናችን ዋነኛው ቀንደኛ ጠላት የሆነዉን ድህነትን ለመዋጋት የመንግስት፣ የድርጅትና የህዝባችን የጋራ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባውና አዳዲስ ሃሳቦችን እያመነጨ ወቅቱ የሚጠይቀውን ስትራቴጂካዊ አመራር ለመስጠት ኦህዴድ ዝግጁ መሆኑን በድጋሚ ያረጋግጣል፡፡ የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፍ እንዲከበሩ፣ የዜጎች ህጋዊ መሰረት ያለዉ ሀብት የማፍራትና በፍትሃዊነት የመጠቀም፣ ግልፀኝነትና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ጉዳይ ዛሬም ኦህዴድ የህልውናዬ ጉዳይ ናቸዉ ብሎ በጽናት ያምናል፡፡


የስኬቱም ሆነ የድሉ ሚስጥር የድርጅቱን ውስጣዊ ዴሞክራሲያዊነትና ህዝባዊነቱን በማጠናከር የሃሳብ ልዩነቶችንም በመስመሩና ዓላማው ላይ ቆሞ በማስተናገድ፣ ሁል ጊዜ ለውይይትና ለሃሳብ ክርክር ተገቢውን አውድ በመፍጠር ማንኛውም ጥያቄ በዉይይት መግባባት ክርክር ከድምደሜ ላይ እንዲደረስ ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችን መጠናከር ኦህዴድ በቁርጠኝነት ይንቀሳቀሳል፡፡


ድርጅታችን ትናንት በሰራው ታሪክ ብቻ ተኩራርቶ ያንኑ እየዘከረ የሚኖር ድርጅት ሳይሆን በየጊዜው ራሱን እየፈተሸ ወቅቱና መድረኩ የሚጠይቀዉን ድርጅታዊ ቁመና በመላበስ የህዝቦችን ጥቅም ሊያስከብሩ የሚችሉ፣ ሕብረ ብሔራዊነቱን ይበልጥ የሚያጎሉ፣ የሕዝባችንን ዴሞክራሲያዊ አንድነት ወደ ላቀ ደረጃ ሊያሸጋግሩ የሚችሉ የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅዶችን በማቀድ፤ የእቅዶቹ መስፋፀሚያ ስልቶችን በመንደፍ ሁሉንም ዜጋ እኩል አቅፋና አሳትፋ የምትኖር ክልለና ሀገር ለመገንባት በቁርጠኝነት በመስራት ላይ ይገኛል፡፡


እያደገ የመጠውን የህዝባችንን የልማትና የመልካም አስተዳደር ፍላጎት ለማሟላት የፀረ ድህነት ትግሉን እግር የሚጎትቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እና የልማት ጥያቄዎች መፍታት ኦህዴድ ለነገ የማይለው የቤት ሥራ ባለመሆኑ የዘንድሮው የምስረታ በዓል ለላቀ ስኬት፣ ለተሸለ የዜጎች ህይወት መለወጥ ሌት ተቀን ለመስራት የምንዘጋጅበት፣ ቃላችንን ዳግም የምናድስበት ሁነት ይሆናል ብሎ ያምናል፡፡

 

 


***               ***                ***

 

 

ከኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጠ ድርጅታዊ መግለጫ

 

(ጥር 29/05/2010 ዓ.ም)

 

የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦህዴድ) ማዕከላዊ ኮሚቴ የተጀመረው የለውጥ ጉዞና የወደፊት አቅጣጫ ለ10 ቀናት ዝርዝር ግምገማ በማድረግ የሰጠው መግለጫ በወፍ በረር ይህንን ይመስላል፡፡- የፌዴራል ስርዓቱን አደጋ ውስጥ ሊጥሉ የሚችሉ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶችን ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ለይቶ አፋጣኝ እርምጃዎችን በመውሰድ የሕዝቡን መሻት ማሳካት ለነገ የማይባል ጉዳይ መሆኑን በዝርዝር ተመልክቷል፡፡


- ፍትሃዊ የኃብት ክፍፍል፣ አሳታፊ የፖለቲካ ስርዓት፣ ሰላምና ፍትህ እንዲሰፍን በጥብቅ ዲስፒሊን በመስራት የሕዝብ እርካታን ማረጋገጥ ጊዜ የማይሰጠው መሰረታዊ አጀንዳ ስለመሆኑ መክሯል፡፡


- የኦሮሞ ሕዝብ ከመላዉ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጋር በመተባበር የሀገራችንን ቀጣይ ጉዞ የማቅናት ሚናውን ዛሬም እንደትላንቱ መጫወት እንደሚገባውም ተወያይቷል፡፡


- በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል ያለውን ግንኙነት በዴሞክራሲ አግባብ በማጠናከር የጋራ አላማችንን ለማሳካት ርብርብ ማድረግና የሀገሪቱን ሕልውና ከአደጋ መከላከል እንደሚገባ በዝርዝር በመምከር አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡


- የፌዴራላዊ ስርዓታችንን አደጋ ላይ የጣሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን፣ ሕዝቡ በመሪ ድርጅቱ ላይ እንዲያምጽ ያስቻሉ የመልካም አስተዳደር እጦቶችን፤ ስልጣን ህዝብን ማገልገያ መሳሪያ መሆኑን በመዘንጋት በርስትነት ይዞ ለግል ምቾትና ጥቅም ቅድሚያ መስጠትን፣ በነጻነት ተዘዋውሮ የመስራት መብትንነፍጎ በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ሕዝቦችን እስከማፈናቀል የደረሰ ድርጊትን፤ በኢንቨስትመንት ስም የመንግስትና የህዝብ መሬት መመዝበሩን፤ እንዲሁም የሕዝቦች ሰላምና ጸጥታ መደፍረሱን እና የመሳሰሉትን እየተፈጸሙ ያሉ አደገኛ ድርጊቶችን ሕዝቡን ባሳተፈ መልኩ አምርሮ በመታገል የሀገራችንን ሕልውና መታደግ ልዩ ትኩረት የሚሹ አበይት ጉዳዮች መሆናቸውን በዝርዝር ተመክሮባቸዋል፡፡


- ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተከሰቱ ግጭቶች የበርካታ ዜጎች ሕይወት ጠፍቷል፤ ንብረት ወድሟል፤ የሕዝቦች በሰላም ዉሎ ማዳር፣ ወጥቶ መግባት ከፍተኛ ስጋት ላይ ወድቃል፡፡ ለእነዚህ ችግሮች መከሰት ኃላፊነቱን ወስዶ እርማት ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ አጽንኦት ሰጥቶ በመምከር አቅጣጫ ተቀምጧል፡፡


- የፌዴራል ስርዓቱን አደጋ ላይ በመጣል ግላዊና ቡድናዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ በንጹሃን ዜጎች ሕይወት ላይ አደጋ ያደረሱና በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ፀያፍ ድርጊቶችን የፈጸሙ ኃይሎች በሕግ እንዲጠየቁ ለማድረግ፣ እንዲሁም መሰል ስህተት እንዳይደገምና የሕግ የበላይነት በመላ ሀገሪቱ እንዲሰፍን ለማስቻል ሕዝቦችንን በማሳተፍ ትግሉን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር የግድ መሆኑን ከግንዛቤ አስገብቶ ማዕከላዊ ኮሚቴው አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡


- ቀንደኛ የሕልውናችን ጠላት ድህነት መሆኑ ቢታወቅም ይህንን ጠላት ለመዋጋት በመንግስት፣ ድርጅትና ሕዝብ ትስስር ሊሰራ እንደሚገባውና አዳዲስ ሃሳቦችን አያፈለቀ አመራር የመስጠት ጉዳይ ከድርጅታችን እንደሚጠበቅ ከስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡


- ኃብት ማመንጨት ብቻ ሳይሆን ፍትሃዊ የኃብት ክፍፍል እንዲኖር ማስቻል፣ የኃብት አጠቃቀምንም ከብክነት የጸዳ ማድረግ፣ ግልጸኝነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ አሰራር በማስፈን ሕዝቡ እንዲያለማ ከማስቻል በዘለለ የመቆጣጠር ሚናውንም ከፍ ማድረግ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡


- አዳጊ ኢኮኖሚን የሚያንኮታኩቱ መጥፎ ልማዶችን በተለይም ሙስና፣ ኮንትሮባንድ፣ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር ፍላጎቱን ማኮላሸት፣ የአቅርቦት ሰንሰለቱን ማስተጓጎል፣ ማንኛምውም የገበያ ፍትሃዊነትን የሚያዛቡ አሉታዊ ተግባራትንአጥፍቶ በምትኩ በዘመናዊነት የታገዘ ፍትሃዊ አሰራርን መዘርጋት፣ ያልተገባ የጥቅም ትስስር ያላቸዉን ሰንሰለቶች በጥናት ላይ በመመሰረት የመበጣጠስ ተግባር በተቀናጀና የሪፎረም ሥራውንበሚያሳልጥ መልኩ እንደሚፈፀም አቅጣጫ ተቀምጠዋል፡፡


- ሕገመንግስታዊ ድንጋጌዎች ሳይሸራረፉ ተግባር ላይ እንዲውሉ፣ የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ ዜጎች ካለምንም ስጋት ከቦታ ቦታ ተዘዋውረው እንዲሰሩ በማስቻል በፍትህ ስርዓቱና በፖሊሲ ስርዓታችን ላይ ተጨባጭ ለውጥ ሊያስገኙ የሚችሉ ሁለንተናዊ ሪፎርም ማከናወን እንደሚገባ ከስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡


- ከክልሎች ጋር የጀመርነዉን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ህግ መንግስታዊነቱን ጠብቆ እንዲቀጥልና ፌዴራላዊ ስርዓታችን ይበልጥ መጠናከር የሚችልበት ሁኔታ አጽንኦት ተሰጥቶት ተመክሮበታል፡፡ የኦሮሞ ሕዝብ የመቻቻል፤ የመደጋገፍና አብሮ መኖር እሴቶችን ያዳበረ በመሆኑ ከሌሎች ሕዝቦች ጋር በመከባበርና በፍቅር አብሮ በመኖር የሁሉም ዜጎች መብት በእኩል እንዲከበር ከወንድም ሕዝቦች ጋር አብሮ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ ጥላቻን በጥላቻ፣ ክፉተግባርን በሌላ ያልተገባ ድርጊት መመከትሊቆም ይገባዋል፡፡ በመሆኑም ተከሰቱ ለሚባሉ ችግሮች ሁሉ መፍትሄው ፍትሃዊና ሕጋዊ የትግል ስልትን መከተል መሆኑ ታምኖበት ከጥፋት ተግባራት በመታቀብ ኦሮሙማን በሚያጎላ አቃፊ መሆን እንደሚገባ ከስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡


- ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሕዝቦች ጋር የነበረንን መልካም ግንኙነት በመመለስ እንደ ወንድማማች ሕዝቦች የባይተዋርነት ስሜት እንዳይፈጠር በሚያስችል መልኩ በታላቅ የኃላፊነትስሜት እንዲመራግዚያዊ ችግሮችን ፈተን ለዘላቂ የጋራ ጥቅሞቻችን በወንድማማችነት መንፈስ እንድንረባረብ የሶማሌም ይሁን ሌሎች ብህረ ብሄረሰቦች በኦሮሞ ባህልና የገዳ ስርዓተ ባስተማረን መልኩ በፍቅርና በአብሮነት እንዲኖሩ ለማስቻል ሕዝቡ የበኩሉን ሚና እንዲጫወት ማዕከላዊ ኮሚቴው ጥሪ አቅርቧል፡፡


- የሐሳብ ልዩነቶችን ማጥፋት አስቸጋሪ እንደሆነ እሙን ነው፡፡ ስለሆነም ሁል ጊዜ ለውይይትና ለክርክር አውድ ማስፋት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበታል፡፡ ፍላጎትን በውይይት እንጂ በኃይል የማስረጽ ዝንባሌ እንዳይታይ በቀጣይነት መስራት እንደሚያስፈልግም መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡


- ዛሬ አድገው የሀገራቸውን ህዝብ ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ያሻሻሉ ሀገራት ታሪክ ሲመረመር በአገራዊ ጉዟቸውውስጥ ሕዝባዊ አመጽን ያስተናገዱ፣ የወጣቶች ቁጣ የደረሰባቸውና መሰል አጋጣሚዎችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ መቀልበስ የቻሉትየዘላቂ ልማት ባለቤት እንደሆኑ ታሪካቸው ያሳያል፡፡ በመሆኑም በወጣቶች ላይ የሚታየውንፍትህ የመሻት ቁጣሀገርን በማያፈርስ መልኩ ከሃይል በፀዳ ሁኔታ ሰላማዊ የትግል ስልት እንዲከተሉ በማስተማር የዴሞክራሲ ባህልን ማዳበር አስፈላጊ መሆኑን ኮሚቴው ያምናል፡፡ ዋነኛ ሚናውም የተሻለች ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ ማሸጋገር በመሆኑ የተሻለች ሀገር ብቻ ሳይሆን ብቁ ተረካቢ ወጣቶችንማፍራት እንደሆነም ይገነዘባል፡፡


- በአለም አቀፍ ደረጃ እየታየ ያለው ድርቅ፣ ግጭት፣ ስደት፣ የሕዝብ መብዛት ያልተደራጀ ኢኮኖሚና ያልደበረ የዲሞከራሲ ባህል ባለበት ሀገር ነገሮች እንዲባባሱ ከማድረግ አልፎ የሀገር ህልውናን አደጋ ውስጥ እስከመጣል እንደሚደርስ ታውቆ የተሻለች ሀገር የመፍጠሩና ብዙ ተረካቢ የማፍራቱ ተግባር በጥንቃቄና በኃላፊነት ስሜት እንዲከወን በዝርዝር ተመክሯል፡፡


- ይህንንም ከማሳካት አኳያ ቅድሚያ ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ወገኖችን ከጊዜያዊ መጠለያ ወደ ቋሚ ቦታ ማስፈር፤ የወጣቶችን የስራ አጥነትን በመቀነስ የኑሮ ሁኔታቸውን ማሻሻል፤ የመልካም አስተዳደርና ብልሹ አሰራሮችን ማስተካከል፤ የአገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን ማዘመን፤ ፍርድ ቤት፣ አቃቤህግ፣ ፖሊስ፣ የወረዳና የቀበሌ መዋቅሮችን መልሶ ማደረጀት፤ ሰላምና ፀጥታ በማስከበር የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ ይገኙበታል፡፡


- በመላ የሀገራችን ህዝቦች ይሁንታ አፋን ኦሮሞ የፌዴራል የስራ ቋንቋ እንዲሆን ድርጅታችን ይሰራል፡፡ በተጨማሪም በሂደት ላይ ያሉና ያልተጠናቀቁ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቂዎች በጥብቅ ዲስፕልን እዲፈጸሙ አቅጣጫ አስቀምጠዋል፡፡


- በድርጅቱ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ፤ መድረኩ የሚጠይቀውን የትግል ልክ በብቃት ለመፈፀም፣ በቀጣይም ጥንካሬውን አጎልብቶ መጓዝ ይችል ዘንድ 14 የኢህአዴግ ምክር ቤት አባላት እንዲተኩ እና4 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትም እሰከሚቀጥለው ጉባኤ እንዲታገዱና አንድ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በማስጠንቂያ እንድታለፍ የወሰነ ሲሆን የዉስጠ ድርጅት ዲሞክራሲ የማስፋትና የአመራሩን የሃሳብና የተግባረ አንድነት ይበልጥ ማጠናከር በቀጠይነት እዲሰራበት ተመክሮዋል፡፡

ይምረጡ
(0 ሰዎች መርጠዋል)
837 ጊዜ ተነበዋል

ድርጅትዎ ያስተዋውቁ!

  • Advvrrt4.jpg

እዚህ ያስተዋውቁ!

  • Aaddvrrt5.jpg
  • adverts4.jpg
  • Advertt1.jpg
  • Advertt2.jpg
  • Advrrtt.jpg
  • Advverttt.jpg
  • Advvrt1.jpg
  • Advvrt2.jpg

 

Advvrrt4

 

 

 

 

Who's Online

We have 1009 guests and no members online

Sendek Newspaper

Bole sub city behind Atlas hotel

Contact us