የወወክማን ጠቅላላ ጉባዔ ሕጋዊነት ያረጋግጣል ሲል ኤጀንሲው የሰጠው ምላሽና ሰነድ፣ ተፈፅሟል የተባለውን የሕግና የደንብ ጥሰት ገሀድ የወጣበት ማስረጃ ሆኖ ተገኝቷል

Wednesday, 20 September 2017 18:18

 

ጳጉሜ 1 ቀን 2009 ዓ.ም ታትሞ በወጣው ሰንደቅ ጋዜጣ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ሁለት የሥራ ኃላፊዎች “የወወክማ ጠቅላላ ጉባዔ ሕጋዊ መሆኑን የሚገልፅ ሰነድ በእጃችን ይገኛል” ሲሉ ለቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ የሰጡትን ምላሽ አንብበነዋል ስለ ሕጋዊነቱ ማረጋገጫ ነው የተባለውን የቃለ ጉባዔውን ሠነድንም ተመልክተነዋል።

የኤጀንሲው የክትትልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ብዛየን ገ/እግዚአብሔር እና የቡድን መሪ የሆኑት አቶ ተስፋዬ ሽፈራው ኤጀንሲው የጠቅላላ ጉባዔውን ሕጋዊነት ሊያረጋግጥበት ስለቻለበት ሁኔታ በቃለ መጠይቁ የሰጡት አመክንዮና ትንታኔ በፍሬ ነገር፣ በሕግና በደንብ ላይ ተመስርቶ ተቋማዊ ይዘቱን በጠበቀ ሁኔታ ሳይሆን በግለሰቦች ላይ ያነጣጠረ፤ በሰሚ ሰሚ ላይ የተመረኮዘ (ጆሮ ጠገብ) በመሆኑ ኤጀንሲውን  ለማቋቋም በወጣው በአዋጅ ቁ. 621/2001 አንቀጽ 84 መሠረት ተገቢው ምርመራ ተደርጎ ድምዳሜ ላይ የተደረሰበት የኤጀንሲው አቋም ነው ብሎ ለመቀበል ይከብዳል።

እንደ ብቁ ማስረጃ ተቆጥሮ የቀረበው ቃለ ጉባዔም በሚገባ ሳይመረመር ከነጉልህ ግድፈቶቹ በገሃድ ሊወጣ ስለቻለ መጋቢት 16 ቀን 2009 ዓ.ም ለተካሄደው የኢትዮጵያ ወጣት ወንዶች ክርስቲያናዊ ማሕበር (ወወክማ) /YMCA/ 18ኛ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ፤ ለጉባዔው አባላት ጥሪው የተላለፈበት ሁኔታ፣ በስብሰባው የተካፈሉ ሰዎችን ማንነት፣ የተደረገውም የቦርድ አባላት ምርጫ፣ ሕግንና የማሕበሩን ደንብ ያልተከተለ ስለሆነ ጉባዔው ያስተላለፋቸው ውሳኔዎች ሁሉ ተሰርዘው ሌላ ጠቅላላ ጉባዔ መጠራት ይገባዋል ሲሉ የጠቅላላ ጉባኤና የማሕበሩ አባላት ለበጎ አድራጎት ደርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ “በተባበረ ድምጽ” (Petition) ያቀረቡት የተቃውሞ አቤቱታ እና ነሐሴ 24 ቀን 2009 ዓ.ም ሁለት ግለሰቦች በጋዜጣው ላይ የሕግ ጥሰት ተፈጽሟል ሲሉ ያሰፈሯቸው አስተያየቶች ትክክል መሆናቸውን ከማስረገጥ ባሻገር በእጃችን ይገኛል ያሉት ማስረጃ የጉባዔውን ሕጋዊነት የሚያረጋግጥ ሆኖ አልተገኘም።

የኤጀንሲው ክትልልና ድጋፍ ዳይሬክቶሬት፣ በቀረበው ቅሬታ ላይ በቂ ክትትል ሳያደርግ፣ ሕግንና በኤጀንሲው ጸድቆ በሥራ ላይ ባለው የወወክማ የመተዳደሪያ ደንብ ላይ የሠፈሩትን ድንጋጌዎችን እና ሠነዶችን ሳይመረምር እንዲሁም የሥራ ጊዜውን የፈፀመውን የቦርድ አባላትን ጨምሮ አዲሶቹን “ተመራጮች” እና ተቃውሞ ያቀረቡ አባላትንና ሌሎች በጉዳዩ ላይ ገለልተኛ የሆኑ የማሕበሩን አባላት አገናኝቶ ሳያነጋግር የደረሰበት ድምዳሜ ሕጋዊና ፍትሃዊ ያለመሆኑን እንደሚከተለው ለመግለጽ ወደድን።

1.  የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ እስከ ተቋቋመበት 2001 ዓ.ም ድረስ ሲሰራበት በቆየው የወወክማ መተዳደሪያ ደንብ ላይ የብሔራዊው ወወክማ የጠቅላላ ጉባዔ አባላት የነበሩት ከየቅርንጫፍ ማህበሩ የሚወከሉ አምስት አምስት አባላት ነሩ።

ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን እየሠራ ባለው መተዳደሪያ ደንብ ላይ ግን በውክልና የጠቅላላ ጉባዔን የመመሥረት ድንጋጌ አልሰፈረም።

ስለሆነም በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 13 በተደነገገው መሠረት የጠቅላላ ጉባዔ አባላት የሚሆኑት በደንቡ አንቀጽ ስምንት በፊደል (ለ) መሠረት የመምረጥና የመመረጥ መብት ያላቸው በሁሉም ቅርንጫፎች የተመዘገቡ የወወክማ አባላት ይሆናሉ ማለት ነው።

ሚያዚያ 29 ቀን 2009 ዓ.ም በተካሄደው የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ በቀረበ ሪፖርት ማህበሩ አስራ ዘጠኝ ሺህ አባላት እንዳሉት ተገልጿል። ስለሆነም ለሁሉም አባላት መተዳደሪያ ደንቡ በሚፈቅደው መሠረት በደብዳቤና በብዙሃን መገናኛ የስብሰባ ጥሪ መተላለፍ ይገባዋል። ከክልልም ቢሆን መብት መጠበቅ ይገባል። በዚህ ረገድ ምልዐተ ጉባዔውን በቀላሉ ለሟሟላት ባይቻል እንኳን በአዋጁ አንቀጽ 84 መሠረት ድጋሚ ጥሩ በማስተላለፍ በተገኘው አባል ስብሰባውን ማድረግ ይቻል ነበር። በሺህዎች የሚቆጠሩ አባላትን ለማሰባሰብ የሚቸግር ከሆነ ብቸኛው መፍትሄ ደንቡን አሻሽሎ እንደቀድሞው በውክልና አሰራር መጠቀም ነው። ይህ ባልተደረገበት ሁኔታ የአባላትን ህጋዊመብት ወደ ጎን ትቶ ጥቂት አባላት ተጠራርተው ቢሰበሰቡ ህገዊ ሊሆን አይችልም። የኤጀንሲው ኃላፊዎችም በደንቡ ላይ ከተገለፀው ውጪ የጠቅላላ ጉባኤው አባላት ቁጥር 20 ነው 24 ነው በማለት የሚከራከረው ከየት አምጥቶ እንደሆነ ግልጽ አይደለም።

2.  ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ጉባዔው በቅርንጫፎች ውክልና ይመሰረታል ቢባል እንኳን፤ የወወክማ ጠቅላላ ጉባዔ ከየቅርንጫፉ በሚወክሉ ሁለት ሁለት አባላት የተዋቀረና  ማህበሩ 12 ቅርንጫፎች እንዳሉት በተገለፀው መሠረት 24 የጉባኤ አባላት እንዳሉት እየታወቀ የኤጀንሲው የሥራ ኃላፊዎች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ያስረዳልኛል ብለው ባቀረቡት የሰነድ ዝርዝር ላይ ባይታይም 10 ቅርንጫፎች እና 20 የጉባዔ አባላት እንዳሉ ገልጸዋል።

በቅርንጫፎች ብዛት በኩል በኤጀንሲውና በማህበሩ መካከል የመረጃ ክፍተት ስላለ ነው በተጠቀሰው የማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ኤጀንሲው ከማህበሩ መረጃ አሰባስቧል ወይ ብለን ለመጠየቅ የተገደድነው።

3.  ተደረገ በተባለው የጠቅላላ ጉባዔ ስብሰባ 54 የጉባዔ አባላት እንደተሳተፉበት የሚያሳይ የስም ዝርዝር የያዘ የመጽሐፍ መረጃ ቀርቧል።

ይሁን እንጂ፤

ሀ. ከተራ ቁ 1 እስከ 8 በስም የተዘረዘሩት ሰዎች (ሁለቱ ቁ. 4 እና 5) አልፈረሙም። የፈረሙትም ቢሆን የአገልግሎት ጊዜያቸውን የፈፀሙ የቦርድ አባላት ሲሆኑ በማህበሩ ደንብ መሠረት በተከታታይ ለ3ኛ ጊዜ ለምርጫ ሊቀርቡ የማይችሉ እንዲሁም በዚህ ጉባዔ ላይም በአባልነት እንዲሳተፉ ከየትኛውም ቅርንጫፍ ስላልተወከሉ በጉባዔው ላይ የሥራ ሪፖርት በማቅረብ ሥልጣናቸውን ከማስረከብና በታዛቢነት ከመገኘት በዘለለ ሌላ ሚና የሌላቸው ስለሆነ፤ እንደ ጉባኤ አባል ሊቆጠሩ አይችሉም። በተጨማሪም በተራ ቁጥር 2 ስር ስማቸው የተመዘገበውና እንደገና ተመርጠው የማህበሩ ቦርድ ሰብሳቢ ሆነዋል የተባሉትም ግለሰብ የመቀሌ ወወክማ ቦርድ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ይርጋ ገ/እግዚአብሔር እኛን አይወክሉንም በማለት በኢሜል ለብሔራዊ ቦርዱ በላኩት ሰነድ ያረጋገጡ መሆኑ እየታወቀና ከሌላም ቅርንጫፍ ውክልና የሌላቸው በመሆናቸው ምርጫው ላይ እንዲሳተፉ መደረጉ ከሕግ አግባብ ውጪ ነው።

ለ. ከተራ ቁ. 10 እስከ 20 እንዲሁም በተራ ቁ 24፣27፣28፣30፣33፣38፣44፣ 48፣ 52 የተዘረዘሩት በጠቅላላው 19 ሰዎች የማህበሩ ተቀጣሪ ሠራተኞች ናቸው። በጉባዔ አባላት መመዝገቢያ ሰነድ ላይ ሊመዘገቡ የማይገባና ግፋ ቢል እንደ አስረጂ ወይም እንደ ታዛቢ የሚቆጠሩ ስለሆነና በተራ ቁ. 27 ላይ የተመዘገቡት የአዲስ ከተማና የዑራኤል ወወክማ ከላይ እንደተገለፁት ቅጥር ሠራተኛ የነበሩና ከሥራም ከተሰናበቱ በኋላ የየትኛውም ቅርንጫፍ ማሕበርተኛ ሆነው ያላገለገሉ የአመራር ቦርድ አባል ያልነበሩ በመሆኑ በመተዳደሪያው ደንብ መሰረት ይህንን ያላሟላ ግለሰብ መምረጥም መመረጥም አይችልም። ስለዚህም ምክትል ሰብሳቢው ሆነው የተመረጡትበት አግባብ ሕገወጥ መሆኑ አሻሚ አይደለም።

ሐ. በተራ ቁ 29 ስማቸው የሰፈረውና በኤጀንሲው ዳይሬክተር የአራት ኪሎ ወወክማን ወክለው በጉባዔው ተሳትፈዋል የተባሉት አቶ ይልማ ሃብተማርያም በሌላ ባልቀረበ የፊርማ ማሰባሰቢያ ላይ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ስማቸውን በእጅ ጽሁፋቸው ጽፈው የፈረሙ ቢሆንም ማስረጃ ነው ተብሎ በቀረበው ሠነድ ላይ ግን አልፈረሙም። በተጨማሪም ከአራት ኪሎ ወወክማ የጠቅላላ ጉባዔ አባል በመሆን ቀደም ሲል የተወከሉት አቶ አስናቀ ደምሴ በጉባዔው ላይ ተገኝተው የፈረሙና በዕለቱም ስብሰባው በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት የተጠራ አይደለም ሲሉ የልዩነት ሃሳባቸውን አስመዝግበው እና ስብሰባውን አቋርጠው የወጡ ቢሆንም በስም ዝርዝሩ ማስረጃ ላይ ስማቸው ተመዝግቦ ያልወጣ በመሆኑ በጋዜጣው ላይ ያውም በእጅ የተፃፈውን በመተው በኮምፒዩተር የተተየበ ሌላ ሠነድ መቅረቡ የሰነዱን ትክክለኛነት የማያረጋግጥ መሆኑን ያሳያል። በተራ ቁ. 42 የተመዘገቡትም ስለመገኘታቸው አልፈረሙም።

መ. አንድ የቅርንጫፍ ማህበር በጉባዔው የመሣተፍ መብቱ በሁለት ተወካዮች ብቻ የተገደበ መሆኑ በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ በግልጽ ያልሰፈረ ቢሆንም የኤጀንሲው ኃላፊዎች ባረጋገጡት መሠረት፡-

-    አዲስ ከተማ 3 ተወካዮችን

-    ዐድዋ 4 ተወካዮችን

-    አዳማ 3 ተወካዮችን

በድምሩ 4 ተወካዮን ከኮታ በላይ እንዲሳተፉ መደረጉ ብቻውን ጉባኤውን ሕገ ወጥ ያስብለዋል።

ሠ. አቶ አሸናፊ መንግስቱ የተባሉ ግለሰብ በተራ ቁጥር 18 ላይ የአዲስ ከተማ ወወክማ ማሠልጠኛ  ማዕከልን በተራ ቁጥር 24 ላይ ደግሞ የዑራኤል ወወክማን በመወከል (ያውም በአንዲት ገጽ ላይ) ሁለት ጊዜ ፈርመው እንደ ሁለት ሰው ሆነው ተቆጥረው ተሳትፈዋል። (ያሰፈሯቸው ፊርማዎች ተመሳሳይ ስለሆኑ ከተካደ በፎርንሲክ ሊጣራ ይችላል) እኝህ ግለሰብ የዋናው ወወክማ ቋሚ ሠራተኛ ከመሆናቸው አንጻር የጠቅላላ ጉባዔ አባል እንደሆኑ በማስመሰል ያውም በሁለት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ስም ፈርመው መገኘታቸው የተፈፀመውን የሕግ ጥሰት ኤጀንሲው እየተረዳ ጉባዔው ሕጋዊ ነው ብሎ አይኑን ጨፍኖ መከራከሩ እና የጉባኤውን ውጤት ማጽደቁ ተገቢም ሕጋዊም አይደለም። በዚህ መልኩ ሠነዱን እንዲዘጋጅ ያደረገው አካል፣ ግለሰቡና የኤጀንሲው የሥራ ኃላፊዎች ጭምር በተናጠልና በጋራ ከመጠየቅ አይድኑም።

ረ. እንደ ኤጀንሲው ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ማረጋገጫ የኢትዮጵያ ወወክማ ጠቅላላ ጉባዔ አባላት ቁጥር 20 ሆኖ ሳለ እና በአንደኝነት የተመረጡት ያገኙት ድምጽ 22 መሆኑ ሲታይ ምርጫው በምን ሥርዓት እንደተከናወነ ወይም ዋጋ የሌላቸው ድምፆች ሁሉ ተቆጥረዋል ማለት እንደ ስህተት ሊቆጠር አይችልም።

ሰ. ድምጽ በተመዘገበበት ሰነድ ላይ እንዲወዳደሩ ከተደረጉት ዕጩዎች መካከል በማህበሩ 70ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ በሙያቸው ብቻ የበጎ ፈቃድ የነፃ አገልግሎት በማበርከት ላይ የነበሩትን ጨምሮ በጠቅላላ ጉባዔ የተሳታፊዎች የስም ዝርዝር ላይ ያልተመዘገቡና የማህበሩ አባል ያልሆኑ 10 ሰዎች ለምርጫ እንዲወዳደሩ መደረጉና ከመካከላቸውም አራቱ የተመረጡበት ሁኔታ መኖሩ ህገ ወጥ ምርጫ መከናወኑን በግልጽ ያሳያል።

ሸ. በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት ቀድሞ በተከናወነ ስብሰባ ጉባዔውን በሊቀመንበርነት እንዲመሩ በተመረጡት በፕሮፌሰር አለማየሁ ያልተጠራ ጉባኤ መሆኑ እንደተገለጸ ጥሪው ተላልፏል ቢባል እንኳን በመተዳደሪያ ደንቡ አንቀጽ 16 (5) ስር እንደተገለፀው መደበኛ ስብሰባ ከ15 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ የስብሰባውን ዝርዝር ጉዳይ፣ ቦታውናና ቀኑን በመግለጽ አባላት እንዲያውቁት እንደሚደረግ የሚያዝ መሆኑን የኤጀንሲው ኃላፊዎች እያወቁ  በ17 ቀናት ውስጥ ጥሪው ተላልፏል ማለታቸው ሕዝብን ከማደናገር በዘለለ የጉዳዩን ሕጋዊነት የሚያረጋግጥ አይደለም።

ቀ. ዶ/ር ፀጋዬ በርሄ የሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚያሳየው የቀድሞ የቦርድ አመራር ቅሬታ ለኤጀንሲው ደብዳቤ ጽፈን እንዲያጣራ ጠይቀን እያለን ይህን ወደ ጎን በማት እውቅና መስጠቱ ሕጋዊ አይደለም የሚል እና ግለሰቦቹ ግን እናንተ ብትከሱንም ምንም አላመጣችሁም ማለታቸውን በመጥቀስ እንዲሁም በስብሰባው ላይ ተነስቶ አነጋጋሪ ሆኖ የነበረው አቶ ይርጋ ቦርድ ሰብሳቢ ሆነህ ከመቀሌ እየተመላለስክ ትራንስፖርት እና አበል እየተከፈለህ ወወክማን ልታስተዳድረው አትችልም የሚል የነበረ ቢሆንም፣ የኤጀንሲው ኃላፊዎች ይህን ወደ ጎን በማለት ያልተጠየቁትን እና የመረጡትን ብቻ ቀንጭበው በመውሰድ የሰጡት መግለጫ እጅግ የሚያሳዝን ከመሆኑም በላይ በነባሩ ቦርድ ለቀረበው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ያልፈለጉ መሆኑን ከተሰጠው መግለጫ ለመረዳት ይቻላል።

በ. በማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ አንቀጽ 7 (9) ስር አዲሶቹ ተመራጮች 30 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ በአስመራጭ ኮሚቴው አረካካቢነት ስራቸውን ተረክበው እንደሚቀጥሉ ተደንግጎ እያለ የኤጀንሲው የስራ ኃላፊ ንብረቱም ሆነ ጽ/ቤቱ በሥራ አስኪያጁ እጅ የሚገኝ በመሆኑ የሚረካከቡት አንዳችም ነገር የለም ርክክብም አያስፈልግም ሲሉ የሰጡት መግለጫ ስራቸውን በሕግ ሳይሆን እንደሁኔታው የሚመሩ መሆኑን ያሳያል።

ሌላው የኤጀንሲው የሥራ ኃላፊዎች በጉባዔው ላይ እንዳልተገኙ እየገለፁ በሌላ በኩል ደግሞ እንደተገኙ ወይም ሕጋዊ ሠነድ ተሟልቶ እንደቀረበላቸው በማስመሰል የሰጡት መግለጫ ሕጋዊ መሠረት የለውም።

ከዑራኤል ወወክማ ታግደዋል የተባሉት አቶ ስብሃት የአራት ኪሎ ወወክማ አባል እንደነበሩ በግልፅ የሚታወቅ ሲሆን በህገ ማህበሩ መሰረት የትኛው ጠቅላላ ጉባኤ እንዳገዳቸው መረጃ አልቀረበም። በአንጻሩ ግን ግለሰቡ ለ70ኛ ዓመት የወወክመ ክብረ በዓል ዝግጅት ዐቢይ ኮሚቴ አባልና የቴክኒክ ኮሚቴ ጸሐፊ በመሆን የአራት ኪሎ ወወክማን ወክለው እንዲሰሩ በብሔራዊ ማህበሩ የተጻፉ ደብዳቤዎችን አቅርበው ተመልክተናል። ይህንንም ሕጋዊ ሰነድ ለጋዜጣ ዝግጅት ክፍሉ ለሕዝብ ይፋ እንዲያደርገው አቅርበናል።

በተጨማሪም የኤጀንሲው ኃላፊ የአቶ ስብሐትን የዑራኤል ተወካይ አለመሆን በመግለጽ “በእኛ እጅ በሚገኘው ሰነድ ላይ ለዑራኤል የተወከሉት አቶ ኤፍሬም ለማ ናቸው” በማለት ለማረጋገጥ የሞከሩ ቢሆንም ቀደም ሲል ለደብረ ማርቆስ ያቀረቧቸው ዕጩ አቶ አሰፋ ከበደ ከዕጩነት ወጥተው በአቶ ኤፍሬም ለማ እንዲተኩላቸው ባቀረቡት መሠረት ተተክተዋል በሚል የተሰጠ ድምጽ ለማሳየት በተቀመጠው የጋዜጣው ሠንጠረዥ ላይ አረጋግጠው ይታያል። ታዲያ እውነቱ የቱ ነው ብሎ መቀበል ይቻላል? ይህንን ለሕዝብ ፍርደ ትተነዋል።

ሌላው በሕገ መንግስቱ ከወንጀለኛ መቅጫና ከንግድ ሕጉ በስተቀር ሌሎች ሕጎች ተሽረዋል በማለት የቀረበውንም በተመለከተ የሀገሪቷ የፍትሐ ብሔር ሕግና ሌሎች ነባር ሕጎች የላትም እንደማለት የሚያስቆጥር ስለሆነ አባባሉን በመታዘብ ፍርዱን ለሕዝብ የምንተወው ይሆናል።

-    በመጨረሻም በቃለ መጠይቁ ላይ የኤጀንሲውን የሥራ ኃላፊ አንድ በዕድሜ የበለፀጉ የማህበሩ የቀድሞ የቦርድ ሰብሳቢ የነበሩ አካዳሚሺያን ዶ/ር ግለሰብን አንተ እያሉ መጥራት ከአንድ የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊ የሚጠበቅ ነውን?

-    በአዋጁ አንቀጽ 60 (2) ላይ ማንኛውም የማህበር አባል ማለትም አንድ አባል እንኳን ቢሆን ቅሬታውን ለኤጀንሲው ለማቅረብ መብት እንዳለው በግልጽ ደንግጎ እያለ ከ20 በላይ አባላት ተፈራርመው ያቀረቡትን አቤቱታ ለማደናገር ሲባል የጠቅላላ ጉባዔ አባላት አይደሉም በሚል በማጣጣል መገለፁ ተገቢም ህጋዊም አይደለም።

-    እንዲሁም የኤጀንሲው ክትትል ዳይሬክቶሬት የቡድን መሪ በማጠቃለያቸው ላይ ስህተት ካለ ለማረም የሚያስችል ሌላ ጉባኤ ሊጠራ እንደሚችል በመጥቀስ የተሻለ ምላሻቸውን ያቀረቡ ቢሆንም የድጋፍና ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተሩ ግን በተቃራኒው የሰጡት ምላሽ አስተማሪነት የሌለው፣ እልህ የተቀላቀለበት እና ገለልተኝነታቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚጥል ሆኖ አግኝተነዋል።

በመሆኑም በአዋጁ መሠረት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ከዚያም ካለፈ የኤጀንሲው ቦርድ ለተነሳው ውዝግብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሕጋዊና ተገቢ ምላሽ በመስጠት የወወክማን ህልውና እንዲታደጉልን በአክብሮት እየጠየቅን ለተጨማሪ ማብራሪያና ካስፈለገም በተጠራን ጊዜ ለውይይት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን።

         ቅሬታ አቅራቢ የወወክማ አባላት   

ይምረጡ
(0 ሰዎች መርጠዋል)
106 ጊዜ ተነበዋል

ተጨማሪ ጽህፎች ከ news admin

ድርጅትዎ ያስተዋውቁ!

  • Advvrrt4.jpg

እዚህ ያስተዋውቁ!

  • Aaddvrrt5.jpg
  • adverts4.jpg
  • Advertt1.jpg
  • Advertt2.jpg
  • Advrrtt.jpg
  • Advverttt.jpg
  • Advvrt1.jpg
  • Advvrt2.jpg

 

Advvrrt4

 

 

 

 

Who's Online

We have 84 guests and no members online

Sendek Newspaper

Bole sub city behind Atlas hotel

Contact us